Nasi najmłodsi z klas 0a i 0b z właściwą sobie energią wkroczyli w nowy rok szkolny. Ciekawi świata z dużym zaangażowaniem poznają szkołę i jej otoczenie.

Skip to content