Od września  2019 r swoją działalność rozpoczął ponownie Klub Absolwenta SPdP prowadzony przez M.Jankowską i K.Grzywacz.  W każdą środę odbywają się zajęcia warsztatowe dla uczniów przygotowujące ich do praktyk wspomaganych. Tematy poruszane podczas warsztatów przybliżają naszym przyszłym absolwentom zagadnienia związane z możliwością podjęcia przez nich pracy. Do tej pory stworzyliśmy regulamin uczestnika praktyk, omawialiśmy osobiste dokumenty pracownika, objaśnialiśmy urzędowe druki
i wyjaśnialiśmy znaczenie wybranych haseł na drukach. Wypełnialiśmy przykładowe ankiety osobowe a także zajęliśmy się  tematem  związanym
z cechami jakie powinien posiadać dobry pracownik.  Zajęcia mają przybliżyć naszym uczniom otwarty rynek pracy i uświadomić, że osoba niepełnosprawna , po ukończeniu szkoły może również podjąć pracę.

 

 

Skip to content