Poniedziałek 18 listopada w SSPdP poświęcony był realizacji innowacji pedagogicznej „Podróż po Polsce”. Region, który poznawali uczniowie to Podlasie. Od rana reprezentanci klas z paniami Małgosią Wysokińską, Joasią Almakiewicz i Anią Nowicką piekli danie regionalne Podlasia – babkę ziemniaczaną.

Pozostali uczniowie brali udział w warsztatach, w czasie których poznawali:

  • położenie regionu w Polsce

  • najważniejsze miasta i punkty geograficzne Podlasia

  • florę i faunę

  • kulturę, religię, zabytki

Treści zostały przedstawione w postaci filmu, prezentacji, opowiadania. Budzącym emocje elementem warsztatów było zaśpiewanie piosenki ludowej: „Jestem sobie Podlasianka” z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Punktem kulminacyjnym zajęć była degustacja babki ziemniaczanej.

Małgorzata Wysokińska, Wanda Politowska, Aneta Milewska – Kosidło, Jolanta Kotkowska, Joanna Almakiewicz, Anna Nowicka

Skip to content