W dniu 27 lutego odbył się KB dla szkół ponadgimnazjalnych, w którym wzięło udział 13 uczniów (w tym 4 z SSPdP). Tematem konkursu była w tym roku Księga Wyjścia. Test zawierał 48 pytań – zdobyć można było 50 punktów. Najlepszymi w Szkole Zawodowej okazali się Maria Busz i Artur Funk – oboje 49 pkt., a na 3 m-cu Artur Mazurkiewicz 48 pkt. Najlepszy rezultat wśród uczniów SSPdP oiągnął Łukasz Bach (49 pkt.), zaraz za nim Michał Bogusz (46 pkt.) i Angelika Małek (40 pkt.). Próbnie również kilkoro uczniów klasy 7 SP zmierzy się z tym testem.
Wszystkim uczestnikom dziękuję i gratuluję wspaniałych wyników.
Szczególne podziękowania kieruję do Nauczycieli, którzy użyczyli na konkurs swoich prywatnych Biblii.

Skip to content