Dnia 24 października nasza reprezentacja w składzie Dawid Kirkowski, Bartek Winter i Damian Bobrucki wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Z ekologią za pan brat” , który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Dzieci Europy w Bytowie. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu oraz integracja uczniów placówek specjalnych. Nasz zespół przygotował na konkurs strój ekologiczny, w którym wystąpił Dawid oraz zabawkę z surowców wtórnych a był to wąż zrobiony z plastikowych opakowań po kinder niespodziankach. Reprezentanci odpowiadali na pytania dotyczące recyklingu, segregacji odpadów, roślin i zwierząt chronionych w Polsce. Zajęliśmy 4 miejsce na  6 drużyn z całego województwa. Uczniów do konkursu przygotowała pani
A.Kotowicz .

Skip to content