„Jestem FIT, to nie kit”…

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów PZKS.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów collagu
cyfrowego na temat zdrowego trybu życia.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Regulamin

Projekt programu Erasmus+

Fit4healthylife – W dobrej formie do zdrowego życia

Akcja upowszechniająca zdrowy tryb życia

Konkurs na collage cyfrowy pt. „Jestem FIT, to nie kit”…

Okres trwania konkursu:

 • Termin na składanie prac konkursowych upływa dnia 07.06.2021 r.

 • Zgłoszenia złożone po tym terminie nie biorą udziału w konkursie.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.06.2021 r.

 • Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 13.06.2021r. na stronie internetowej szkoły

http://www.sosw-wejherowo.pl/ oraz FB szkoły.

Uczestnicy:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie placówki. Uczestnik może maksymalnie zgłosić dwa kolaże.

Organizatorzy:

 • Organizatorem konkursu są: Justyna Florczak, Patrycja Janca

Komisja konkursowa:

 • Organizatorzy powołują Jury Konkursu.

 • W skład Jury wchodzą trzy osoby: pedagog szkolny – p.D.Kałuzińska, nauczyciel wychowania fizycznego – p.P.Jasielski, nauczyciel j.polskiego – p. M.Kachnicz-Fabich

 • Jury dokonuje oceny kolażu, biorąc pod uwagę technikę wykonania, oryginalność, kreatywność.

Cele konkursu:

 • Promowanie zdrowego trybu życia.

 • Zaangażowanie całej społeczności szkolnej do promowania zdrowego stylu życia.

 • Inspirowanie uczniów do twórczej aktywności, współuczestniczenia w promowaniu zdrowego trybu życia.

 • Upowszechnianie treści i zadań realizowanych w ramach projektu programu Erasmus+ „Fit4healthylife”.

Zasady konkursu:

 • Udział w konkursie jest dobrowolny.

 • Kolaż jeśli to możliwe wykonujemy samodzielnie, uczestnik jest autorem kolażu.
 • Praca może być wykonana zbiorowo.

 • Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków.

 • Kolaż zostanie wykorzystany w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

Wymagania dotyczące Kolażu:

 • Kolaż powinien być wykonany w technice cyfrowej (program multimedialny, aplikacja).

 • Kolaż przesyłamy w formie elektronicznej do organizatorów konkursu emailem
  na adres
  j.florczak@sosw-wejherowo.pl lub za pośrednictwem grupy Facebook – Fit4healthylife PZKS.

Nagrody:

 • Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz dwie nagrody
  za wyróżnienie.

Zapraszamy do udziału

Skip to content