15 marca 2019 r. w Zespole Szkól Specjalnych nr 2 w Gdańsku Oliwie odbyła się już IX edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i V edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.


Patronat nad konkursem, nad którym merytoryczny nadzór ma Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, przyjął pan Jarosław Wałęsa – Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Laureatami zostali nasi gimnazjaliści – Karol Meyer (II miejsce) i Maciej Kort (III miejsce). Chłopcy wzięli udział w konkursie dzięki zaangażowaniu pana Marka Fuhrmanna i pana Jerzego Króla.
Nagrodą za tak wielki sukces był bilet na wyjazd studyjny
do Brukseli w dniach 9-13 kwietnia. Jako opiekun ze zwycięzcami pojechała pani Malgorzata Kachnicz-Fabich.
Podczas wycieczki Karol i Maciek zobaczyli m. in. zabytkowy rynek Grand Place z ratuszem, Parlament Europejski, Parlamentarium, muzeum Dom Historii Europejskiej, siedzibę Komisji Europejskiej, podziwiali symbol Brukseli – fontannę Mannaken Pis oraz Atomium.
Wyjątkowym punktem wycieczki była uroczysta kolacja z panem Jerosławem Wałęsą.
Karol i Maciej mieli okazję zapoznać się z kulturą i obyczajami mieszkańców Belgii. Wrócili do Polski z ciekawymi doświadczeniami, bogatsi o wiedzę i w zafascynowani nowo poznanym krajem.
Serdecznie dziękujemy za możliwość wyjazdu!

Skip to content