KUBUŚ Z PĘTELKĄ czyli bajanki z sensem

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem wraz z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego w Wejherowie przy wsparciu animatorów z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota podjęli inicjatywę na rzecz integracji oraz promocji twórczości dzieci niepełnosprawnych.

„Kubuś z Pętelką czyli bajanki z sensem” to projekt społeczny skierowany do dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także szerszego grona odbiorców, dzieci i rodziców, którzy będą czytelnikami bajek, mający na celu przekazywanie wartości, popularyzację twórczości, sztuki, integrację oraz propagowanie wspólnego, twórczego spędzania czasu.

Projekt zakłada realizację warsztatów dla wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego i ich rodziców, wspólne tworzenie ilustracji do bajek, wydanie publikacji oraz organizację cyklu wydarzeń, podczas których bajeczki zostaną wypromowane i dystrybuowane, a zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele statutowe Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem.

Stworzone bajeczki to opowiastki, które nie tylko opowiadają ciekawe historie, ale też przekazują pewne przesłanie i mogą być inspiracją do rozmowy o wartościach, ważnych kwestiach, cechach i przekonaniach. Pod każdą bajeczką znajduje się kilka pytań coachingowych, które mogą być kierunkowskazem dla dorosłych, jak rozmawiać z dziećmi o tematach poruszanych w opowieści, jak wykorzystać metaforę do pracy z dzieckiem czy do refleksji nad samym sobą.

Podczas warsztatów w PZKS w dniu 22 października 2015 roku ponad 40 osób: 22 dzieci, ich rodzice, nauczyciele i terapeuci mieli możliwość wysłuchania bajek czytanych przez autorkę i zaproszonych gości w pięknej oprawie muzycznej. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego tworzenia ilustracji do bajek pod okiem ilustratorki. Bajki zilustrowane przez dzieci podczas warsztatów zostaną wydane w formie książkowej i dystrybuowane podczas wydarzeń lokalnych.

Ogromną wartością projektu jest zaangażowanie do udziału w warsztatach wychowanków PZKS, którzy wraz ze swoimi opiekunami tworzyli ilustracje do bajek. „Kubuś z Pętelką” to projekt zaplanowany w celu terapii dzieci niepełnosprawnych, ale też likwidowania istniejących barier społecznych, które nie pozwalają na równe szanse w dostępie do dóbr sztuki i kultury. Wartość terapeutyczna sztuki jest nie do przecenienia. Jest to doskonały instrument, który dociera do chorych, ma siłę leczniczą i wychowawczą, a przy tym zachowuje swój walor relaksacyjny i spontaniczny. Sztuka wpływa na postawy, interakcje, uczy współdziałania, pozwala na rozładowanie emocji i rozwój wrażliwości. Sztuka jest językiem uniwersalnym, rozumianym i odbieranym ponad barierami, podziałami i ograniczeniami zdrowotnymi.
Wkład osobowy twórców, w tym autorki i ilustratorki bajek oraz osób zajmujących się promocją, dystrybucją i prowadzeniem zajęć, jest wolontarystyczny. Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem na mocy umowy uzyska prawo licencji bajek i możliwości wydawania i czerpania zysku ze sprzedaży, w pierwszym i kolejnym wydaniu bajek. Do współpracy udało się również pozyskać Wydawnictwo INNE, które zainteresowane jest wydaniem książki.

Skip to content