26 listopada uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w warsztatach gastronomiczno-logopedycznych „Kuchenna Logopedia” organizowanych przez p. A. Papkę i p. J. Bukowską. Uczniowie wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem produktów, które znajdziemy w domowej kuchni. Towarzyszyło temu wiele emocji. Wspólne zabawy w „kuchenną logopedię” służyły usprawnianiu aparatu artykulacyjnego i oddechowego oraz rozwijaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych. Wszystkim uczestnikom warsztatów gratulujemy

Skip to content