Lider Lokalnej Ekologii 2014

W dniu 18 czerwca br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się uroczystość podsumowania działań edukacyjnych prowadzonych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2013/2014.

W minionym roku szkolnym tematem przewodnim prowadzonych przez Związek działań były „Woda – Powietrze – Ziemia”. W trakcie uroczystości podsumowano pięć całorocznych konkursów ekologicznych, w których uczestniczyło łącznie ok. 33 tys. dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu działalności Związku oraz projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii”.

Powiatowy Zespół Kształcenia Spcjalnego reprezentowany był na uroczystości przez silną grupę uczniów, nauczycieli oraz panią dyrektor Małgorzatę Woźniak. Laureatami konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” zostali uczniowie. Przyszpitalnego Zespołu Kształcenia Specjalnego, Karol Skowroński z kl. I, który otrzymał wyróżnienie oraz Mateusz Wandtke z kl. II, który zajął I miejsce w kategorii Szkoły Podstawowe. Obaj uczniowie wykonali prace pod czujnym i opiekuńczym okiem pani Iwony Rolbieckiej.

Odebraliśmy również po raz pierwszy tytuł „Eksperta E.E. 2013/2014” za uzbieranie 418 kg elektrośmieci. Z kolei po raz czwarty odebraliśmy tytuł „Lider Lokalnej Ekologii” za przeprowadzenie całorocznego projektu edukacyjnego w ramach którego odbyły się wycieczki, warsztaty terenowe, zajęcia edukacyjne, konkursy oraz III Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej. Koordynatorem projektu była pani Aleksandra Kotowicz.

Skip to content