Już od kilku lat zdobywamy, co roku tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii” przyznawany przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

        W bieżącym roku szkolnym, również walczymy o ten zaszczytny tytuł. W związku z tym, w piątek 4 kwietnia odbyły się w Gimnazjum niezwykłe lekcje chemii, tematem lekcji był świat, w którym żyjemy oraz natura otaczających nas zjawisk. Celem lekcji było uświadomienie uczniom wpływu człowieka na stan środowiska oraz przyjmowanie postawy poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan otaczającej nas przyrody. Na trzech stanowiskach uczniowie wykonywali doświadczenia, prowadzili obserwację zjawisk, wyciągali wnioski i opisywali je. Gimnazjaliści eksperymentowali z wodą, powietrzem i ziemią, odkrywali ich niesamowite właściwości.

Skip to content