09 lutego uczniowie klas trzecich SSPdP pojechali wraz
z nauczycielami p. Małgorzatą Jankowską i p. Katarzyną Grzywacz do Lubiatowa.

Odwiedziliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej, których założycielką jest p. Anna Dymna. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów
z charakterem zajęć, obowiązków i pracy w tej placówce. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, spotkali tam swoich kolegów i koleżanki, absolwentów naszej szkoły. Uczestniczyli razem z nimi w zajęciach
i po pierwszych chwilach niepewności nastała bardzo miła, radosna
i koleżeńska atmosfera.

Skip to content