Marzenia, które pokonują bariery

Z ogromną radością informujemy, że Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zrobił kolejny krok ku wolności od barier architektonicznych. Dzięki montażowi platformy schodowej wszyscy uczniowie bez wyjątku mogą z dniem 8 lutego 2017 roku korzystać z pełnej oferty budynku Pracowni Specjalistycznych PZKS.

Ostatnie miesiące udowodniły nam i naszym podopiecznym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Od ponad roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 korzystają z wymarzonych pracowni, których celem jest optymalne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w trzech zawodach. Również młodzież z klas szkoły przysposabiającej do pracy z największą ochotą uczestniczy w zajęciach organizowanych w pracowniach ceramiki, malarstwa oraz krawiectwa. Jednak jeszcze do niedawna nie było to takie proste dla osób poruszających się na wózkach oraz mających problemy z samodzielnym przemieszczaniem się.
Dzięki dofinansowaniu ze strony Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się wyposażyć budynek pracowni w nowoczesną platformę schodową. Charakteryzuje ją solidność wykonania i odporność na uszkodzenia. Jest ona w pełni bezpieczna i spełnia najwyższe standardy jakościowe, posiada zabezpieczające barierki, podłogę antypoślizgową, czy awaryjny przycisk stop. Wszyscy potrzebujący uczniowie mają dzięki niej możliwość wjechania na drugą kondygnację budynku pracowni, co do tej pory było niemożliwe.
Tego samego dnia na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego dokonano uroczystego otwarcia dwóch sal rehabilitacyjnych, usprawniania funkcjonalnego i gimnastyki korekcyjnej. Dzięki finansowaniu ze strony firmy ENEA SA z siedzibą w Poznaniu zakupiono dwa Uniwersalne Gabinety Usprawniania Leczniczego wraz z dwoma łóżkami rehabilitacyjnymi. Kabiny UGUL do ćwiczeń w podwieszeniu wykorzystuje się w wielu schorzeniach, np: w zanikach i osłabieniach siły mięśni, w ograniczeniach zakresu ruchów w stawach oraz w przypadku porażeń i niedowładów mięśni.
„Dzięki zaistniałym działaniom możemy w bardziej profesjonalny sposób odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców, które z roku na rok są coraz większe” – podsumowała zasadność powyższych inwestycji Małgorzata Woźniak, Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
Uroczystość zaszczyciła swą obecnością Starosta Powiatu Wejherowskiego pani dr Gabriela Lisius, Członkowie Zarządu Powiatu – panowie Wojciech Rybakowski oraz Jacek Thiel, pani Iwona Romanowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pani Alicja Hilla – dyrektor wejherowskiego Domu Pomocy Społecznej. Ku naszej radości nie zabrakło również pana Dariusza Majorka, dyrektora Pomorskiego Oddziału PFRON oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Goście z dużym zainteresowaniem obejrzeli zajęcia w budynku pracowni specjalistycznych.

Skip to content