Materiały edukacyjne SSPdP

funkcjonowanie osobiste i społeczne

Dysk Google

zajęcia kształtujące kreatywność

Dysk Google

zajęcia rozwijające komunikowanie się

Dysk Google

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

Dysk Google

przysposobienie do pracy

Dysk Google

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dysk Google

zajęcia usprawniania funkcjonalnego

Dysk Google

terapia logopedyczna

Dysk Google

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Dysk Google

zajęcia świetlicowe

Dysk Google

EEG Biofeedback

Dysk Google

wychowaie fizyczne

Dysk Google

chór

Dysk Google

psycholog

Dysk Google

terapia widzenia

Dysk Google

gimnastyka korekcyjna

Dysk Google

Warsztaty Terapii Zajęciowej ( WTZ )

Skip to content