Akcja K2 Partnerstwa strategiczne szkół

Szkolenie koordynatorów projektu Fit4healthy life

W dniach 05-07.11.2019r. pani Justyna Florczak i pani Urszula Gajdemska uczestniczyły
w międzynarodowym szkoleniu dla koordynatorów projektu „Fit4healthy life” współfinansowanego
w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Szkolenie odbyło się w szkole specjalnej Buso Tongelsbos w Westerlo w Belgii.
Pierwszego dnia szkolenia wszyscy koordynatorzy krótko przedstawili swoje placówki. Każdy koordynator przygotował prezentację multimedialną dotyczącą szkoły oraz realizowanych w niej programów profilaktycznych. Następnie omówiliśmy sprawy związane z realizacją projektu
w naszych szkołach. Potem zwiedziliśmy szkołę organizatora szkolenia – Buso Tongelsbos. Poznaliśmy innowacyjne formy i metody pracy, a także organizację i strukturę placówki. Podobnie jak
w naszym PZKS uczniowie uczą się tu w szkole branżowej oraz przysposabiającej do pracy. W ramach zajęć przysposobienia do pracy uczniowie zajmują się ogrodnictwem, zwierzętami oraz kucharstwem. W szkole branżowej kształcą się w zawodach ślusarz, stolarz, pracownik budowlany, kucharz oraz asystent ds. czyszczenia.
Drugiego dnia szkolenia odbyły się zajęcia z instruktorem jogi, który przygotował dla nauczycieli zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przedstawił ćwiczenia fizyczne, które w znaczny sposób są w stanie usprawnić naszą kondycję fizyczną i polepszyć samopoczucie. Następnie uczestniczyliśmy w zajęciach związanych z usprawnianiem umysłu – tzw. Brainfitness. Zostaliśmy również zapoznani
z zagranicznymi programami profilaktyki m.in. Fit4Future, Be smart don’t start, SNS Sport.
Natomiast pani Urszula Gajdemska przedstawiła programy realizowane w naszej placówce.
Trzeciego dnia odbyło się szkolenie pt.: „eTwinning”, które poprowadziła pani Justyna Florczak. Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z istotą programu oraz możliwościami platformy eTwinning.live.net oraz Twinspace. Większość działań związanych z projektem będziemy dokumentować i umieszczać na wyżej wymienionej platformie. Dzięki temu wszyscy uczniowie będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych wideokonferencjach, wymieniać się wiadomościami
i spostrzeżeniami oraz ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne w języku niemieckim i angielskim.
Oczywiście nie zabrakło czasu na zwiedzanie przepięknego miasta Westerlo. Każdego dnia belgijski koordynator projektu organizował nam krótkie wycieczki po Westerlo i okolicznych miejscowościach.

Skip to content