29 października 2019r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego.
Na początku zapoznaliśmy uczniów z harmonogramem działań projektowych oraz przypomnieliśmy zasady uczestnictwa w projekcie. Następnie wspólnie opracowaliśmy Regulamin spotkań i prac projektowych. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali wolę przestrzegania Regulaminu. Treść przygotowanego dokumentu przepiszemy na komputerze, po to, aby móc własnoręcznym podpisem potwierdzić swoje stanowisko.

W ramach spotkania uczniowie wypełnili ankietę dotyczącą nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej oraz stosunku młodzieży do zdrowego stylu życia.
Ankieta zawierała 14 pytań zamkniętych, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
Na podstawie wypełnionych ankiet oraz testu sprawności i kondycji fizycznej uczniów, nauczyciele koordynatorzy projektu dokonają oceny stylu życia uczestników naszego projektu.

Spotkanie zakończyliśmy ogłoszeniem wyników rekrutacji uczestników zakwalifikowanych do wyjazdów zagranicznych do szkół partnerskich. Zastrzegliśmy sobie prawo do zmiany składu ekip wyjeżdżających ze wzglądu na postawę w czasie trwania działań projektowych, zachowanie, aktywność, „pracę nad sobą w kierunku zdrowego stylu życia”.

Koordynatorzy projektu

Skip to content