Akcja K2 Partnerstwa strategiczne szkół

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU
FIT4HEALTHY LIFE – W DOBREJ FORMIE DO ZDROWEGO ŻYCIA

Nasza placówka przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+, akcja K2 – Partnerstwa strategiczne szkół. Projekt pt.: „FIT4HEALTHY LIFE – W DOBREJ FORMIE DO ZDROWEGO ŻYCIA” jest skierowany do uczniów Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w wieku od 15 do 18 lat. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ i będzie realizowany
w latach 2019-2021.

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży uczącej się w szkołach specjalnych. Dorastająca młodzież jest szczególnie wrażliwa na konsekwencje nieprawidłowego odżywiania, czy zmniejszonej aktywności fizycznej. Z tego względu należy prowadzić świadomą edukację zdrowotną
i realizować innowacyjne programy profilaktyczne. Pragnąc ulepszyć dotychczasowo podejmowane przedsięwzięcia, zaczerpnąć nowych pomysłów i impulsów do działań oraz chcąc wzmocnić motywację uczniów podjęto współpracę z bliźniaczymi szkołami.

Oprócz naszej placówki w projekcie biorą udział szkoły specjalne z innych krajów europejskich, szkoły partnerskie to:

Don-Bosco-Schule Lippstadt, Niemcy (koordynator główny projektu).

BuSO Tongelsbos Westerlo, Belgia.

Ysgol y Deri Penarth, Walia (UK).

We wrześniu i październiku uczniowie zgłaszali chęć uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „FIT4HEALTHYLIFE – W DOBREJ FORMIE DO ZDROWEGO ŻYCIA” wybrano 30-osobowy zespół projektowy.

18.10.2019r. w auli szkoły przysposabiającej do pracy odbyło się pierwsze spotkanie uczniów z szkolnymi koordynatorami projektu (Justyna Florczak – główny koordynator, Urszula Gajdemska, Wanda Politowska). W ramach spotkanie odbyły się krótkie warsztaty, podczas których uczniowie mieli możliwość poznania się. Uczniowie wypełnili kartę pracy, w której podali swoje ulubione potrawy, napoje oraz preferowane aktywności
w ramach spędzania czasu wolnego. Zrobiliśmy wspólne zdjęcie, omówiliśmy harmonogram działań oraz przypomnieliśmy uczniom cele główne oraz treści zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Następnie w małych grupach zebraliśmy pomysły na logo projektu, każda grupa przygotowała swoją propozycję. Z prac uczniów wybierzemy drogą konkursu projekt, który będzie propozycją naszej placówki dla całego projektu.

Ze spotkania wszyscy wyszliśmy bardzo zadowoleni. Nauczyciele, zostali pozytywnie zaskoczeni entuzjazmem i kreatywnością młodzieży, uczniowie pełni zapału i chęci do dalszego działania. Liczymy, że będzie tak dalej!!!

Skip to content