W październiku dzieci i młodzież uczęszczająca do zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z autyzmem pracowała nad wydaniem pierwszego numeru Kwartalnika szkolnego „Nasz świat”. Zespoły klasowe wspierali wychowawcy klas, a pracę nad całym projektem koordynowała Pani Katarzyna Pląskowska. Uczniowie opracowywali artykuły, niektórzy przepisywali teksty na komputerze, inni natomiast zadbali o szatę graficzną wykonując piękne prace plastyczne i zdjęcia. Zachęcamy rodziców do wspólnego czytania czasopisma wraz z dziećmi oraz wykonywania zadań. Miłej lektury!
Galeria Google

 

 

kwartalnik do pobrania

Skip to content