Nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5

1. Fuhrmann Marek – wychowawca kl. 1b
2. Jeka Magdalena – wychowawca kl. 1b
3. Konkel Marek
4. Król Jerzy
5. Magulski Janusz – wychowawca kl. 2b
6. Marcinkowska Małgorzata – wychowawca kl. 2a
7. Skibińska-Orysiak Agata – wychowawca kl. 3a
8. Treder Urszula – wychowawca kl. 3b
9. Papke Agnieszka

Skip to content