Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse

WSPÓŁPRACA,WSPÓŁDECYDOWANIE, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

 Jaki związek ma kolor ścian z lekcją języka niemieckiego? Z pozoru nie ma. Jakże często jednak pierwsze wrażenie jest mylne! Warto więc przyjrzeć się dokładniej projektowi „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie.

Tak właśnie zrobili i nasi uczniowie z Gimnazjum nr 1. Są obecnie jednym z 115 zespołów biorących udział w konkursie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2016/2017. Pod kierunkiem pani Justyny Florczak grupa projektowa systematycznie się spotyka, aby wspólnie dyskutować na temat wyglądu sali lekcyjnej do nauki języka niemieckiego. Zastanawiamy się jakie zmiany możemy wprowadzić, aby przebywający w niej uczniowie i nauczyciel mogli czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwiła naukę. 

Nasz zespół odniósł już pierwszy sukces – w ramach mini konkursu na 

najciekawszy plakat przedstawiający grupę projektową, nasz został wybrany jako jeden z 8 wyróżnionych spośród 115 zespołów. W ramach nagrody otrzymaliśmy film edukacyjny oraz słodkości.

Tym projektem Goethe-Institut chciałby zachęcić uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska i stworzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole.

 W 2016 roku projekt uzyskał „European Language Label“, honorowy europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

 

Skip to content