Dnia 14 listopada 2018 roku młodzież SSPdP, Gimnazjum, BSIS oraz ZSZ uczciła setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tego dnia w auli szkolnej odbył się montaż słowno- muzyczny, który przypomniał historię naszego kraju, naszej ojczyzny i drogi jakie przeszła, zanim stała się wolna i niepodległa. Młodzież recytowała z pamięci wiersze o tematyce patriotycznej a wszyscy wspólnie śpiewali niepodległościowe pieśni i piosenki. Spotkaniu towarzyszyła podniosła i uroczysta atmosfera. Oprawą muzyczną uroczystości zajęła się pani Anna Brzezińska we współpracy z panią Katarzyną Bednarską, salę upiększyła pani Anna Nowicka, zaś nad całością imprezy czuwały panie Jolanta Kotkowska
i Katarzyna Grzywacz.

Skip to content