OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM FACEBOOKA

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Sobieskiego 279; 84-200 Wejherowo
– poprzez e-mail: pzks.sekretariat@pzks.edu.pl
– telefonicznie: (58) 672 22 06

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: inspektor.rodo@pzks.edu.pl

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie komunikacji z użytkownikami oraz gromadzenie i przekazywanie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą nam ulepszać naszą stronę dla zwiększania jej popularności.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (np. jeśli w wiadomości przekazywane są dane szczególnych kategorii) – zgody wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym lub poprzez wysłanie wiadomości.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka:
https://www.facebook.com/policy.php w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych jest portal społecznościowy, na którym mamy konto szkoły (Facebook) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi na podstawie podpisanych umów. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook. Podmiot zgodnie deklaruje wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronie portalu społecznościowego https://www.facebook.com/policy.php.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, bycia zapomnianym, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD, odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

*Skrót RODO odnosi się Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Skip to content