15 listopada 2022 r,  w ramach praktyk wspomaganych,  uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  wraz z nauczycielami  p. Małgorzatą Jankowską i Katarzyną Grzywacz odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Wyjście  miało charakter edukacyjny. Uczniowie zwiedzili budynek urzędu, zapoznali się z funkcjonowaniem wybranych wydziałów oraz zostali zapoznani z formami pomocy, jakich udziela urząd osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.  Szczególnie interesujące okazały się zajęcia   podczas których  młodzież miała okazję dokonać analizy własnych predyspozycji zawodowych, poznać zasady tworzenia CV oraz podjąć próby wypisywania druków urzędowych.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content