LEKCJA PRZYRODY W LEŚNICZÓWCE

W dniu 30 października 2017 r. odbyła się długo wyczekiwana wycieczka do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „MUZA”, w której wzięli udział uczniowie klas: II/III a i IIIc Gimnazjum zet. Bardzo miła pani leśnik – Izabela Pleskot przypomniała wszystkim najważniejsze wiadomości o roli i znaczeniu lasu. Wprowadzeniem do zajęć przyrodniczych była projekcja filmu edukacyjnego. Młodzież zastanawiała się nad sposobami wykorzystywania drzew w życiu codziennym. Na podstawie wiersza Juliana Tuwima uczniowie poradzili sobie z ułożeniem historyjki obrazkowej o produkcji mebli. W jednej z izb wystawienniczych znajdowały się eksponaty zwierząt zamieszkujących pobliskie lasy a tablica interaktywna dopełniła poznanie fauny leśnej. Wszyscy obecni mogli obejrzeć w naturze barć, która zagnieździła się na jednym z okien budynku a także własnoręcznie wykonać świeczki z wosku pszczelego. Atrakcją spotkania w leśniczówce były warsztaty wypalania w drewnie. Spotkanie z przyrodą skłoniło uczestników wycieczki do refleksji nad aktualnymi problemami polskich lasów. W trakcie zwiedzania ścieżki edukacyjnej, oprócz zdobywania informacji przyrodniczych, młodzież miała okazję podziwiać piękno jesiennego lasu.

Skip to content