Klasy V-VIII Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych na każdej lekcji religii odmawiały i odśpiewywały „Dziesiątek Różańca”. Dzieci z radością przynosiły swoje różańce, aby czynnie włączyć się w modlitwę. Był to czas pogłębiania relacji z Maryją, czemu towarzyszyła przyniesiona przez nauczyciela figurka Matki Bożej, która już na stałe pozostała w sali od religii. W miesiącu październiku uczniowie mogli gościć na swoich ławkach figurkę Maryi, towarzyszyła im wielka radość i zadowolenie, a czasami nawet negocjacje o to kto ma opiekować się Niepokalaną. W minionym miesiącu na naszych zajęciach powstał również duży różaniec z kasztanów. Przy powstawaniu różańca znaczny wkład włożyli również uczniowie BSIs kierunku murarz.

  

Galeria Google

 


 

Skip to content