W ostatnim tygodniu października wybrani uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez panią Anię Kroplewską i panią Sandrę Rogocką w ramach akcji „Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC” . W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej, takimi jak Makaton, System Językowo-Migowy, metoda Blissa, Piktogramy czy Program Mówik. Uczniowie uczyli się również praktycznego posługiwania się wybranymi metodami AAC – m.in. nabywali umiejętność przedstawiania się w języku migowym oraz tworzenia komunikatów obrazkowych.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content