W piątek 18 czerwca odbył się piknik edukacyjny dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Uczniowie mieli okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnych tematach oraz dyscyplinach sportowych. Wśród atrakcji nie zabrakło karaoke, pop cornu, grilla i kawiarenki. Głównym punktem programu była żywa lekcja historii, którą poprowadziło dla nas towarzystwo rekonstrukcji historycznej „Chorągiew Jakuba Weihera”. Uczniowie mieli okazję poznać historię piechoty z połowy XVII wieku oraz zobaczyć stroje i sprzęt wojskowy sprzed 400 lat. Nie zabrakło pokazów walki na szablach oraz wybuchu z armaty. Niektórzy mieli możliwość osobiście asystować przy wybranych zadaniach żołnierza piechoty.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content