Podręczniki w Szkole Podstawowej nr 7
na rok szkolny 2015/2016

Klasy I, II i IV szkoły podstawowej korzystają z dotacji rządowej „ Darmowy podręcznik” .Klasy III, V i VI szkoły podstawowej skorzystają z dofinansowania zakupu podręczników ”Wyprawka szkolna”.

Uwaga!!!

Aby skorzystać z dofinansowania należy do wniosku dołączyć fakturę na zakupione podręczniki. Faktura może być wystawiona na ucznia bądź rodzica/opiekuna.
Wnioski będą dostępne w sekretariacie/pedagoga/wychowawcy i na stronie www we wrześniu 2015r.

word

word

word

Skip to content