2 i 3 grudnia 2016 r. panie Małgorzata Woźniak i Joanna Kandzora wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji „Porozumiewam się, więc Jestem” w Poznaniu.

Poruszane podczas niej zagadnienia dotyczyły szerokiego aspektu porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną i wpływu komunikacji na budowanie podmiotowego stosunku otoczenia społecznego wobec nich.
Pierwszego dnia konferencji specjaliści z USA, Niemiec i Polski zaprezentowali różne podejścia do porozumiewania się dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prelekcje poświęcone były zarówno osobom z głęboką, złożoną niepełnosprawnością, jak i osobom z lżejszymi problemami intelektualnymi i rozwojowymi.
W temat konferencji wprowadziła uczestników dr hab. Danuta Kopeć z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Kathryn Drager z USA interesująco omówiła temat „AAC jako wsparcie w komunikacji osób będących na wczesnym poziomie porozumiewania się”. Dr Teresa Jadczak – Szumiło zachęciła zebranych do wykorzystywania Skali NBAS jako narzędzia wspierania rozwoju dziecka. Panie Natalia Koczorowska, Kinga Siejak ze Społecznej szkoły Podstawowej Gimnazjum „Zakątek” w Poznaniu podzieliły się swoimi doświadczeniami z budowania Indywidualnych Systemów Komunikacyjnych uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością. Państwo Wanda Fabiś, Dennis Uhle i Karsten Wanke, przedstawiciele Fundacji Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe z Niemiec promowali podejście do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oparte na poważnym traktowaniu i uważnym słuchaniu. Pani Tia Nelis – specjalistka w dziedzinie praw obywatelskich w kontekście niepełnosprawności rozwojowej na University of Illinois w Chicago – zapoznała uczestników konferencji z ideą ruchu self-adwokatów, czyli „rzeczników samych siebie” w USA, który włącza osoby z niepełnosprawnością intelektualną w kształtowanie zmian politycznych, instytucjonalnych i społecznych mających służyć ich środowisku.
Drugi dzień konferencji poświęcony był bezpośrednim spotkaniom małych grup warsztatowych z praktykami. Wśród nich znaleźli się specjaliści pracujący zróżnicowanymi metodami wspomagającymi komunikację i porozumiewanie się.
Konferencji towarzyszyła wystawa oraz prezentacje technologii wspomagających komunikację z całej Europy. Sponsorem strategicznym konferencji była firma HARPO, która zaprezentowała sprzęt oraz oprogramowanie stanowiące rozwiązania dla osób niewidomych i słabowidzących, osób z trudnościami w komunikowaniu się, osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób po udarach (np. z afazją), osób z wyzwaniami edukacyjnymi oraz osób wymagających wspomagania przy czytaniu.
Organizatorzy, Stowarzyszenie „Na tak”, stanęli na wysokości zadania, gdyż konferencja prezentowała wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Warto było wziąć w niej udział. Z zainteresowaniem będziemy śledzić propozycje tematyki przyszłorocznej konferencji.

Skip to content