Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego

               Na mocy uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 marca,

z dniem 1 września 2013 roku utworzony zostanie Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego.

W skład Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie wchodzą:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie, ul Sobieskiego 279,

z siedzibą w Wejherowie, ul Sobieskiego 279,

2. Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna w Rumi, z siedzibą w Rumi, ul. Sabata 12,

3. Gimnazjum nr 3 Specjalne w Rumi, z siedzibą w Rumi, ul. Sabata 12,

4. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi, z siedzibą w Rumi, ul. Sabata 12.

            W myśl ustawy połączenie to pozwoli na spójne zarządzanie zasobem kadrowym i bazowym kształcenia specjalnego w powiecie wejherowskim oraz na płynną i zindywidualizowaną realizację zaleceń kształcenia specjalnego, formułowanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zapraszamy do zapoznania sie z treścią ustawy:

Skip to content