W ostatnich tygodniach roku szkolnego ukazał się kolejny numer Kwartalnika Szkolnego „Nasz Świat”. Temat przewodni numeru, to POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI.
Z czym kojarzy się uczniom przeszłość? Przeszłość to ich zdjęcia z dzieciństwa oraz dzieciństwo nauczycieli. To smak babcinej babki wielkanocnej albo wspólnie robionej sałatki. To także zabytki, które uczniowie widzieli oraz rekonstrukcje historyczne, na których byli. Przeszłość to gliniane naczynia, które widzą w muzeach. Wreszcie przeszłość naszej szkoły – to kronika szkolna, a na jej kartach uwiecznione wspaniałe chwile minionych wydarzeń.
O tym wszystkim przeczytacie w trzecim numerze kwartalnika. Zespół Redakcyjny zaprasza do lektury!


 

Galeria Google

 

Skip to content