PRACUJMY RAZEM 😊 WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Dzięki współpracy nauczycielek zajęć praktycznych w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej pani Marty Gradzik oraz Angeliki Matuszczak z panią Anną Nowicką uczącą klasy w szkole przysposabiającej do pracy udało nam się połączyć nasze dwa światy. Uczniowie szkoły Branżowej wcielali się w rolę instruktorów pracy, natomiast uczniowie z klasy SSPdP wsłuchiwali się w instrukcję, obserwowali i starali wykonać polecenia jak najlepiej potrafią. Lekcja dla obydwu klas była bardzo atrakcyjna. Pracownicy pomocniczy obsługi hotelowej mogli poczuć się jak „kierownicy służby pięter” natomiast uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy jako prawowici pracownicy hotelu. Takie lekcje pozostają długo w pamięci.

Skip to content