Dnia 07.10.13 uczennice skół SSPdP oraz ZSZ wraz z koordynatorem p. M Wysokińską  brały  udział w uroczystym podsumowaniu konkursu plastyczno-fotograficzno-filmowym pt: „Prawa Człowieka- Oczami Tolerancji”. Spotkanie odbyło się w auli ZSP nr2 w Wejherowie. Nasze reprezentantki  otrzymały nagrody prostą z rąk Posła J. Budnika  oraz Wicestarosty J. Domańskiego. Ponadto Ch. Styn zajęła III miejsce (z pośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  całego powiatu) .Na uroczystości obecna była także nasz p. dyrektor  M. Wożniak oraz zastępca dyrektora p. R. Solarczyk. Uroczystość była uświetniona występem A. Hinz, która zaśpiewała piosenkę pt: „Price tay”.

Pod koniec uroczystości wręczone został także podziękowania  wraz z małymi upominkami dla dyrektorów  i koordynatorów ,którzy zaangażowani byli  w projekt powiatowy „Kultura dla tolerancji” .GRATULUJEMY WSZYSTKIM!!!!!!

Skip to content