W ramach przygotowywania się przez cały rok szkolny 2012/13   do realizacji projektu edukacyjnego klasa III a gimnazjum  w dniu 21.05.13  przeprowadziła zajęcia pt „DZIECKO SWOJE PRAWO MA ,DZIECKO SWOJE PRAWO ZNA”z uczniami klasy II SZKOŁY PODST .SIÓSTR  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Z WEJHEROWA.

 

Galeria Google

 


 

Zajęcia mały na celu  zapoznanie z prawami jakie mają dzieci na całym świecie oraz z globalną działalnością na rzecz dzieci organizacji Unicef.Wspólne zajęcia i zabawa dały możliwość  integracji młodzieży niepełnoprawnej intelektualnie ze środowiskiem lokalnym.Zajęcia były dobrą zabawą, powiązaną
z nauką .Nauczycielami odpowiedzialnymi była p.A.Kotowicz i M.Wysokińska

Skip to content