W każdy wtorek chętni uczniowie klas SSPdP uczestniczą w zajęciach tanecznych i doskonalą swoje umiejętności by móc zaprezentować je  podczas imprez uroczystości i konkursów. Dobór ćwiczeń jest starannie przemyślany i podporządkowany następującym zasadom:

1. Stopniowanie wysiłku.
Natężenie ćwiczenia narasta stopniowo od łatwiejszych zadań do bardziej intensyw-nych, po czym znów maleje.

2. Wszechstronność.
Na zajęciach ćwiczony jest wszechstronnie cały organizm jego funkcje fizyczne i psychiczne. Doskonalić zarówno sprawność ruchową, szybkość i zręczność, jak również zdyscyplinowanie dokładność, orientację i uwagę.

3. Zmienność pracy mięśni.
Choreograf unika podawania zbyt wielu ćwiczeń działających na te same grupy mięśniowe. Nie wprowadza bezpośrednio po sobie zabaw lub ćwiczeń silnie pobudzających pracę serca i płuc. Przeplata trudniejsze ćwiczenia łatwiejszymi

Skip to content