10 marca o godz 10.00 czternastu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia przystąpiło do pisemnej części próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Do próby egzaminacyjnej przystąpiło 4 murarzy-tynkarzy, 1 kucharz i 9 pracowników pomocniczych obsługi hotelowej. Zdający dzielnie zmagali się ze stresem, a co najważniejsze poznali procedury obowiązujące podczas części pisemnej egzaminu zawodowego. Aby zdać część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać ‎co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów).

Wszystkim życzymy powodzenia podczas czerwcowych egzaminów zawodowych!

Skip to content