W piątek, 20 marca o godz 12.00 szesnastu uczniów zasadniczej szkoły zawodowej przystąpiło do pisemnej części próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Do próby egzaminacyjnej przystąpiło 10 kucharzy i 6 murarzy-tynkarzy. Pod okiem pani Agnieszki Papke i pana Jerzego Króla zdający dzielnie zmagali się ze stresem, a co najważniejsze poznali procedury obowiązujące podczas części pisemnej egzaminu zawodowego.

22 czerwca nasza młodzież po raz pierwszy przystąpi do nowej formuły egzaminu zawodowego, czyli egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jest to forma oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.
Według nowych zasad część pisemna trwa 90 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych. W ubiegłych latach uczniowie zmagali się z 70 pytaniami (50 zadań sprawdzało wiadomości i umiejętności właściwe dla ‎zawodu,‎ 20 zadań sprawdzało wiadomości i umiejętności związane z ‎zatrudnieniem i działalnością gospodarczą).
Aby zdać część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać ‎co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów).
Wszystkim przyszłym kucharzom i murarzom-tynkarzom życzymy powodzenia podczas czerwcowych egzaminów zawodowych!

Skip to content