Dnia 08 czerwca w Gimnazjum nr 1 odbył się „Dzień projektów”. Tegoroczni uczestnicy projektów edukacyjnych zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom wyniki swojej pracy.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie realizowali trzy projekty edukacyjne :

1 . Historia i współczesność piłki nożnej -klasa II b gimnazjum pod opieką p. Wandy Politowskiej i p. Piotra Jasielskiego

2. Historia mody -klasa IIIb gimnazjum pod opieką p. Małgorzaty Kachnicz-Fabich i p. Natalii Wolińskiej

3. Prawa dziecka-UNICEF- klasa IIIa gimnazjum pod opieką p. Urszuli Gajdemskiej i p. Małgorzaty Wysokińskiej

Zwieńczeniem pracy były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów .

Celem spotkania było:
– rozwijanie umiejętności kluczowych, takich jak: planowanie i organizowanie własnej pracy, przyjmowanie odpowiedzialności za własną pracę, efektywne współdziałanie w zespole, wzajemna współpraca i komunikacja;
-kształtowanie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy;
-stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się techniką komputerową i informacyjną;
– zapoznanie uczniów klas młodszych z metodami pracy nad projektami edukacyjnymi.

Skip to content