05.06.2017 w auli Szkoły Zawodowej odbył się Dzień Projektów Edukacyjnych.

W tym roku uczniowie klasy II i III gimnazjum realizowali aż pięć projektów:
1.Klasa IIIa z p. N. Wolińską i p.A. Kroplewska „Zdrowy styl życia”
2.Klasa IIa z p. M. Rybińską i p. A. Chrustowską „Historia tańca”
3.Klasa IIIb z p. M. Jeką i p. U. Gajdemską „Fizyka w doświadczeniach”
4.Klasa IIa z p. M. Kachnicz-Fabich „Ekologiczny lider”
5.Ł. Kolch z IIIa z p. K. Milewską-Mattar i p. A. Jakuszem „Drewno w zabawkach edukacyjnych”

Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację projektów i uwidocznili to na zdjęciach, oraz prezentacjach przygotowanych właśnie na ten dzień.

Celem spotkania było:
– rozwijanie umiejętności kluczowych, takich jak: planowanie i organizowanie własnej pracy, przyjmowanie odpowiedzialności za własną pracę, efektywne współdziałanie
w zespole, wzajemna współpraca i komunikacja;
– kształtowanie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy;
– stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się techniką komputerową i informacyjną.

Skip to content