Galeria Google

 


 

We wtorek , 12 października 2021 r, w ramach doradztwa zawodowego dla SSPdP,
nasza młodzież uczestniczyła w webinarium PWN dotyczącym „Przygotowania do
samodzielności i podjęcia zatrudnienia przez osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością”. Pani
Joanna Broniecka, pedagog specjalny, w swoim wystąpieniu, poruszyła min. takie
zagadnienia jak:
– od kiedy rozpoczynamy przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
– scharakteryzowała rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami,
– omówiła zasady wyboru zawodu,
– poruszyła sferę ekspresji psychoruchowej – czyli czynników związanych ze stanem
zdrowia, które mają wpływ na możliwość wykonywania konkretnych zawodów,
– udzieliła praktycznych wskazówek, w jaki sposób przygotowywać naszych
beneficjentów do wejścia na rynek pracy.
 
Uczniowie SSPdP mieli po raz pierwszy okazję uczestnictwa w takim spotkaniu. Z
zaciekawieniem wysłuchali wystąpienia prelegentki, dzięki której poszerzyli swoją wiedzę
dotyczącą poruszania się po rynku pracy i ewentualnego podjęcia zatrudnienia.

M.Jankowska, K.Grzywacz

Skip to content