O7 marca 2024 r. uczniowie klas: 1d i 3b SP7 uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Pani krawcowa – Iwona Szulta zapoznała dzieci z ogólną budową i działaniem maszyny do szycia oraz wybranymi rodzajami tkanin i ściegów. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas szycia. Dzięki tym zajęciom praktycznym uczniowie rozwijali sprawność manualną, koncentrację uwagi, własną pomysłowość, ale także uwierzyli w siebie (wcześniej niektóre dzieci podchodziły do maszyny z
obawą, czy sobie poradzą). Efekty własnej pracy w postaci uroczych zajączków sprawiły uczniom ogromną satysfakcję. Na pewno to powtórzymy!

  

Galeria Google

 


 

Skip to content