Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego

  Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego jest jedną z dziewięciu szkół tego typu działających na terenie województwa pomorskiego.image003
   Szkoła w wejherowskim szpitalu funkcjonuje od 01 stycznia 1983 roku, jej organizacją zajął się Pan P. Lenz. Początkowo była to Szkoła Podstawowa, która prowadziła zajęcia na wszystkich oddziałach szpitalnych, na których leżeli mali pacjenci.image002
  Od 1999 roku organem prowadzącym szkołę jest starosta powiatu wejherowskiego. W wyniku reformy oświatowej od 01 września 2003 roku powołano Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego w skład, którego wchodzą:
  • Oddział przedszkolny

  • Szkoła Podstawowa nr 12

  • Gimnazjum

Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła  01 września 2004 roku kiedy to szkołę przyszpitalną włączono w strukturę wejherowskiego SOSW nr 1 w Wejherowie. Od tego roku szkołą kieruje Pani Małgorzata Woźniak.image001
 W chwili obecnej zajęcia edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze prowadzimy na oddziałach szpitalnych: pediatrii, obserwacyjnym, chirurgii dziecięcej i laryngologii. Zajęcia szkolne odbywają się najczęściej przy łóżku chorego dziecka. Szkoła posiada bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, które można przenosić do poszczególnych sal. Ostatnio wzbogaciła się o komputer przenośny, gdyż nie każdy uczeń może przejść do szkolnej pracowni komputerowej, która znajduje się na oddziale pediatrii. Wszyscy nauczyciele posiadają specjalistyczne wykształcenie z zakresu pedagogiki leczniczej.image006
  Szkoła przyszpitalna, jak każda szkoła, zapewnia swoim uczniom możliwość uczestniczenia w sprawdzianach i egzaminach kończących szkołę podstawową i gimnazjum. Prowadzimy szeroko pojętą indywidualizację nauczania, która pozwala na podmiotowe traktowanie ucznia. Każdemu dziecku z osobna można udzielić pomocy, doradzić, nadać odpowiednie tempo pracy i zastosować odpowiedni stopień trudności. Z indywidualizacją procesu nauczania, związana jest także indywidualizacja oceniania. Można bardzo dokładnie obserwować pracę każdego dziecka na lekcji. Daje to możliwość natychmiastowego wychwycenia umiejętności, a także i braków każdego ucznia. Ocena musi być zawsze dostosowana do możliwości zdrowotnych i psychicznych dziecka  powinna być ona wzmocnieniem dodatnim w procesie rewalidacji. Jeżeli mały pacjent przebywa w szpitalu 2 tygodnie i dłużej otrzymane stopnie wysyłane są do szkoły macierzystej.
  W naszej codziennej pracy rewalidacyjnej kluczową rolę odgrywają różnorodne metody pracy terapeutycznej, takie jak:
-arteterapia
-biblioterapia
-muzykoterapia i metody relaksacyjne
-pedagogika zabawy
  Do najważniejszych osiągnięć szkoły należy udział w licznych konkursach plastycznych i ekologicznych, na których uczniowie zajmują czołowe lokaty. Od trzech lat zajmujemy I miejsce w konkursie ekologicznym „ Mała nakrętka duży problem”, a prace plastyczne uczniów PZKS zdobią wszystkie korytarze naszego szpitala.image004
  Od 6 lat szkoła jest organizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół przyszpitalnych. W tym roku tematem prac jest „ Nasza kolorowa planeta”. Jury przewodniczy Pani Dyrektor Bożena Czepułkowska.
Opracowała: Małgorzata Woźniak dyrektor PZKS
Skip to content