W ramach realizacji projektu „Ciepło i bezpiecznie – niska emisja i sposoby ochrony powietrza”, prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, na zaproszenie koordynatorek projektu p. Aleksandry Kotowicz i p. Katarzyny Rajskiej, mieliśmy okazję gościć dr Michalinę Bielawską specjalistę ds. analiz i prognoz fundacji ARMAAG (FUNDACJA AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ). Pani doktor, poprowadziła zajęcia edukacyjne dla grupy projektowej z klasy III b Gimnazjum. W trakcie zajęć uczniowie przypomnieli sobie skład powietrza atmosferycznego oraz rodzaje zanieczyszczeń. Zaznajomili się z naturalnymi i antropogenicznymi źródłami zanieczyszczeń powietrza oraz ich skutkami. Największą część zajęć poświęcili, poznawaniu metod i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. Pani dr Bielawska przybliżyła młodzieży, zakres działalności instytucji wykonujących pomiary zanieczyszczeń powietrza, monitorujących jego stan jakości w województwie pomorskim.

Skip to content