Uczniowie młodszych klas SP 7, mieli okazję przeżywać Rekolekcje Wielkopostne 2024 już w ostatnim dniu lutego.  Poprowadził je ksiądz Paweł Łuczak – wikariusz parafii pw. Świętego Leona Wielkiego w Wejherowie.

W ramach poszukiwań drogi do Pana Jezusa, lepszego poznania Go, jak również  w celu zbliżenia się do Niego –  Rekolekcjonista zaprosił  obecną społeczność szkolną do ciekawych wspólnych zabaw, rozmowy kierowanej oraz do grupowych zadań plastycznych.  Dzięki tym integracyjnym zajęciom, w które włączyli się także obecni Wychowawcy i Nauczyciele – uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się, że wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga, które On jako Ojciec – kocha jednakowo mocno.  Całość spotkania przeplatana była   wspólną modlitwą oraz  śpiewem połączonym z gestykulacją – przy dźwiękach gitary. Dzieci z radością i entuzjazmem uczyły się nowych pieśni, a znane już melodie, chętnie utrwalały.

Na zakończenie, uczniowie wręczyli księdzu Pawłowi podziękowania w postaci wykonanych – w klasie lub w domu –  pięknych laurek.

Nad organizacją i przebiegiem tego duchowego wydarzenia w szkole podstawowej czuwali:

Kadra Kierownicza PZKS, Ewelina Bojek, Magdalena Czapiewska, Tomasz Czupryński, Anna Kandziora.

W przygotowania zaangażowali się również: p. Iwona Szulta,  p. Iwona Milczewska, p. Aleksandra Szczypior, p. Marek Petk, p. Jacek Formella oraz p. Marzena Pasternacka wraz z zespołem  Pracowników naszej szkolnej kuchni i Uczniami BSIS, odbywającymi praktyki w zawodzie kucharz.

 

  

Galeria Google

 


 

Skip to content