Dnia 21 i 22 marca 2018 roku przeżywaliśmy szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Zespołów Edukacyjno- Terapeutycznych Gimnazjum. Już po raz drugi poprowadził je ksiądz Marek Modzelewski.

Tematem przewodnim były dobre uczynki. Podczas wprowadzenia, nasz Rekolekcjonista wraz z pomocą dzieci wyjaśnił- czym są dobre uczynki, przybliżył ich istotę i potrzebę w naszym życiu, jak również zachęcił do częstego czynienia dobra. W trakcie spotkania rekolekcyjnego uczniowie mieli okazję uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, Sakramencie Pokuty i Pojednania , a także we Mszy Świętej. Całość przeplatana była – jak co roku- wspólnym śpiewem i muzyką.

Nad organizacją i przebiegiem tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych czuwała Dyrekcja SOSW, a także nauczyciele i pracownicy Placówki w składzie: Anna Brzezińska, Ewelina Bojek, Danuta Felska, Barbara Mudlaff, Katarzyna Pląskowska, Izabela Tarnowska- Cechosz, Małgorzata Wrońska oraz Iwona Milczewska, Teresa Mislisz i Iwona Szulta.

Skip to content