W marcu nauczyciele religii wraz z księdzem Pawłem zorganizowali w szkole rekolekcje Wielkopostne. Odbyły się rekolekcje Wielkopostne w grupach dla uczniów szkoły Podstawowej, Branżowej I stopnia i Przysposabiającej do pracy. Temat rekolekcji dotyczył miłości Bożej, grzechu, rachunku sumienia, lekarstwa, którym jest sakrament spowiedzi świętej. Była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, który przyniósł naszym uczniom wielką radość, satysfakcję, a co najważniejsze przygotował ich na święta Wielkanocne. Zakończeniem rekolekcji dla starszych klas szkoły Podstawowej, BSIs i SSPdP była uroczysta Msza Święta dla uczniów i pracowników naszej placówki. Miniony czas przyczynił się do umocnienia integracji i więzi między uczniami, towarzyszyła nam miła, radosna atmosfera oraz zaangażowanie uczniów w podejmowanych zadaniach tematycznych, w tym też śpiewów. Wyrażamy wdzięczność księdzu Pawłowi za poświęcony czas i serce naszym uczniom oraz każdemu za współpracę i życzliwość. Niech nadchodzące Triduum Paschalne zrodzi w naszych sercach dużo świeżości w wierze, dobra, pokoju, radości, nadziei i miłości Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Nauczyciele Religii SOSW

 

Galeria Google

 

Skip to content