Szanowni Państwo,

zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa:

  1. apeluję o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola/szkoły;
  2. informuję, że skutecznym sposobem zapobiegania zakażeniu jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (instrukcje znajdują się w widocznych miejscach w szkole) oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  3. informuję, że jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału podaję numer infolinii Ministerstwa Zdrowia (800 190 590), z której można skorzystać w przypadku dodatkowych wątpliwości.
  4. zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  5. przekazuję informację, że jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osoba chorą, nie ma powodu do obaw;
  6. informuję, że rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Informacje można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

Wicedyrektor PZKS w Wejherowie

Joanna Kandzora

Skip to content