Trwa rekrutacja do Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie na rok szkolny 2020/2021 do szkół i placówek:

  • Przedszkole Specjalne w Wejherowie
  • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Wejherowie
  • Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Wejherowie
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Wejherowie
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Wejherowie
  • Grupy Wychowawcze (internat) w SOSW nr 1 w Wejherowie
  • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Rumi
  • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Rumi

Podstawą przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku wczesnego wspomagania rozwoju – opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Oferujemy pomoc wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej, bogatą, bezpłatną ofertę zajęć rewalidacyjnych, przyjazne środowisko do rozwoju ucznia i wychowanka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zainteresowanych rodziców i uczniów prosimy o kontakt telefoniczny 58 – 672 – 22 – 06 lub mailowy pzks.sekretariat@pzks.edu.pl

Skip to content