Uczniowie klas gimnazjalnych zespołów edukacyjno – terapeutycznych wspólnie z wychowawcami przystąpili w roku szkolnym 2014/2015 do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

Tegoroczne hasło przewodnie IX edycji programu „Rodzino, Trzymaj Formę!” wyraźnie wskazuje, iż adresatami akcji są nie tylko uczniowie, ale także ich rodziny.

Celem programu „Trzymaj Formę!” jest zwiększenie świadomości uczestników  dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną oraz dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Program rozwija zainteresowania uczniów zdrowiem i sprzyja kształtowaniu sprawności fizycznej. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Organizatorem Programu jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”.

Koordynatorką programu „Trzymaj Formę” jest pani Danuta Knopik – Jażdżewska.

Skip to content