Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie trudno poinformować, że w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie uczniów i pracowników w czasie pandemii nie organizujemy uroczystego zakończenia roku szkolnego.
W warunkach ograniczenia funkcjonowania placówki rozdanie świadectw będzie przebiegało według poniższego harmonogramu:

A) ABSOLWENCI
Istnieje możliwość osobistego odbioru świadectw 26 czerwca 2020 przez absolwentów według następującego harmonogramu:

1. Szkoły ponadpodstawowe (aula) – pani wicedyrektor Renata Solarczyk
• 9.00 klasa 3a BSIs z wychowawcą A.Matuszczak
• 10.00 klasa 3b BSIs z wychowawcą J. Królem
• 11.00 SSPdP klasy: I –IIIa z wych A.Kostuch, I – IIIb z wych. M.Jankowską, I-IIId z wych J.Kotkowską
• 12.00 SSPdP klasy: I – IIIe z wych W.Politowską, I – IIIf z M.Riegel, I – IIIg z wych J.Wałkiem i I – IIIh z wych. Anna Flis

2. Szkoła Podstawowa nr 7 (aula) – pani wicedyrektor M.Marcinkowska
• 9.00 klasa VIII a z wychowawcą A.Tomalakiem
• 10.00 klasa VIII b z wychowawca Ar. Jakuszem
• 11.00 klasy zet: VIII c z wych. J. Bochentyn
• 12.00 klasy zet: VII/VIII a z wych. I.Baranowską, VII/VIII b z wych. A. Hajkowicz, VII/VIII c z wych. K.Kozłowską, VII/VIII d z wych. A. Drabatą

3. Szkoła Podstawowa nr 2, ORW – godziny rozdania świadectw zostaną ustalone bezpośrednio z wicedyrektorem M. Dróżdż. Absolwenci, którzy nie odbiorą osobiście świadectwa 26 czerwca mogą to zrobić w dogodnym terminie, po uprzednim umówieniu telefonicznym, z wyjątkiem 1 i 2 lipca 2020r.

B) POZOSTALI UCZNIOWIE:
Pozostali uczniowie mają możliwość odbioru świadectw w sekretariatach szkół (bez udziału wychowawców) według następującego harmonogramu:
1. Szkoły ponadpodstawowe (BSIs i SSPdP)
• 6-10 lipca 2020 klasy pierwsze BSIs
• 13 – 17 lipca 2020 klasy drugie BSIs
• 10 – 14 sierpnia 2020 SSPdP klasy Ia, Ib, Ic IIa, IIb, I/IIa, I-IIIa
• 17-23 sierpnia 2020 SSPdP klasy I-IIIb, I-IIIc, I-IIId, I-IIIe, I-IIIf, I-IIIg, I-IIIh
2. Szkoła Podstawowa nr 7
• 6-10 lipca 2020 klasy I-III lekko
• 13 – 17 lipca 2020 klasy IV-VII lekko
• 20-24 lipca 2020 oddziały zet: Ib, II/IIIa, II/IIIb, II/IIIc, IV c, IV/Va, IV/Vb
• 17-23 sierpnia 2020 oddziały zet: Vc, Vd, Ve, Vf, V/VIa, VIc, VI/VII a, VI/VII b, VII/VIII a, VII/VIII b, VII/VIII c, VII/VIII d

Skip to content